Вести од индустријата

Безбедносни совети кога користите скара за скара на јаглен

2023-07-21
Користењето на скара на јаглен бара одредена вештина и внимание, бидејќи температурата може да биде потешко да се контролира во споредба со скарите на гас. Сепак, многу љубители на BBQ претпочитаат скари на јаглен поради автентичниот и робустен вкус што го обезбедуваат.

Безбедносни совети при користење на скара за скара на јаглен:

1. Секогаш поставувајте ја скарата на стабилна, незапалива површина и подалеку од запаливи материјали.
2. Следете ги упатствата на производителот за палење на јаглен и користење на течности за стартување (ако е потребно).
3. Никогаш не користете бензин или други многу запаливи течности за да го запалите јагленот.
4. Чувајте противпожарен апарат или кофа со вода во близина во случај на итни случаи.
5. Избегнувајте да ја оставате скарата без надзор додека готвите.
6. Користете ракавици отпорни на топлина и алатки за скара за да ракувате со жешки површини и храна.
7. Оставете ги јаглените целосно да се изладат пред да ја фрлите пепелта на безбеден начин.

Не заборавајте да ги проверите вашите локални регулативи и упатства во врска со употребата на скари на отворено, бидејќи некои области може да имаат ограничувања или специфични безбедносни барања. Уживајте во вашето искуство со скара и вкусни јадења!